SUNDOM VATTENDELÄGARLAG

Kontaktuppgifter

Jan-Erik Backholm


Ordförande

040 0660900

jan-erik.backholm@pp.inet.fi


Dan Falk


Kassör

050 5677764

dan.falk@netikka.fi


Sven-Ola Hortans


Viceordförande

050 5178570Anders Stenvall


Fiskeövervakare

040 5273722

anders.stenvall@netikka.fi


Olav Östergårds


Sekreterare

040 0268603

olav.ostergards@netikka.fi