SUNDOM VATTENDELÄGARLAG

Sundom Vattendelägarlag

Välkommen till hemsidan för Sundom Vattendelägarlag!

Här finner du information om fiskekort, priser, kartor och fiskeområden, samt tillvägagångssätt för att införskaffa fiskekort.

Fiskekort kan beställas via hemsidan under Formulär.


För vidare information, ta kontakt med någon av de ansvariga under Kontakt.Information

Information för köpare av delägarfiskekort

Indelning enligt andelar i delägarlaget

1 enhet = 0,0017 andelar. 1 enhet motsvarar 1 nät (30 m). 1 - 17 andelar = 2 enh. (2 nät).

ex. Delägare med 0,0100 andelar:

För fiske med 100 / 17 = 5,88 = 6 enheter + 2 enheter = 8 enheter (8 nät)

Tilläggsenheter 5 € / enhet (nät)

Medel vilka inflyta via fiskekorten går dels till fiskevård, administration och bevakning av fiskevattnet (utsläpp, dikningar, muddringar mm)


Sundom Vattendelägarlag © 2014 -